\”โค้ชเช\” ได้สัญชาติไทยแน่ คุณสมบัติครบ กรมการปกครองรับเรื่องแล้ว

ไร้ปัญหา! อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยืนยันจะพิจารณาเรื่อง “โค้ชเช” เช ยอง ซอก โค้ช…

Read More